philippines
ICAFE
Program for OFWs
(Internet Cafe Assistance for Filipinos Elsewhere)
- guide for puting an Internet Cafe business

by: icafebusiness.com

Ikaw ba ay nasa abroad at nais bigyan ng negosyo ang iyong pamilya sa Pilipinas?

May solusyon na! Sa aming Internet Cafe Assistance for Filipinos Elsewhere (ICAFE) mabibigyan mo na sila ng negosyo kahit ikaw ay wala sa Pilipinas!

Huwag mabahala sapagkat tuturuan namin sila kung paano mag simula at kumita sa ICAFE BUSINESS. Ito ang isa sa pinaka magandang negosyo na usong-uso sa Pilipinas ngayon, kaya huwag pahuhuli.

Bakit Internet Cafe Business

Ang Internet penetration rate sa Pilipinas ay napaka-baba. Ibig sabihin, kakaunti lang ang may access sa Internet. Hindi lahat ng tahanan ay may computer o' kung mayroon man, ay wala naman silang DSL/broadband para kumonekta sa cyberspace. Ang pagkakataong ito ang mag papaunlad ng iyong negosyo. Halos lahat ng Pilipino ay na ngangailangan ng kumonekta sa internet upang mag email, mag research, mag chat sa kamag-anak nila sa abroad at marami pang iba.

Mahirap ba ang Negosyong ito?

Hindi po mahirap mag patakbo ng Internet Cafe (icafe). Ang pangunahing trabaho lamang sa isang icafe ay bantayan ang oras. Sa ngayon, marami ng "Internet Cafe Time Management" na available kung saan malaki ang maitutulong upang maging wasto ang pagpapatakbo ng iyong shop. Para sa maintenance, marami rin po kayong makukuhang tao upang mangalaga ng kaayusan ng iyong mga computers. Isa na dito ang aming ICAFE Business Support Program (ICAFE-BSP). Sa aming ICAFE-BSP, mas mapapanatili ang kaayusan ng mga computers upang lalong mag bigay pa sa inyo ng kita.

Things that you need to prepare when putting up an Internet Cafe in the Philippines

1. Find a location. Find a location near or within the commercial center, church, schools, or market place where there is a 'high foot volume'. Coordinate this location to the local barangay official if you can put up an Internet Cafe (or use your own judgement). Also, ask what are their requirements in starting up a business. Some barangay even help their constituents in putting up a business. Ask them about it.

2. Renovate and Construct the place. Once you already have a place you need to check if it needs a make-over. Also, check if it has electric and water. Make sure comfort room is accessible since this is necessity for an Internet Cafe shop.

3. Prepare tables and chairs. Tables can be as simple as long table with long flywood on the top where you can place your CPUs. You can also buy ready made computer tables. For chairs, you can use plastic or monoblock.

4. Apply for an Internet Connection. For 5 computers, 384kbps is sufficient and 1mbps or more for 6-15 computers.

5. Purchase the package. Once everything is in place, purchase the Internet Cafe package that suits your budget. You can choose by clicking here (link will open in new window). We will then process your order and make sure that everything, from wires to computer units are included so that you can swiftly open your Internet Cafe at the soonest possible time. Estimated time is 2-3 days for 5 computers. Pls. refer to our package section for other estimated time. Should there be anything else? contact us here. Pictures of our recent Internet setups

Watch our episode on GONEGOSYO TV aired at QTV 11, NBN 4 and GMA PINOY TV

 business for ofws

negosyo para sa ofws

Interesado ako

Makipag ugnayan lamang sa aming ICAFE Coordinator. Patawagin ang kamag-anak sa Pilipinas sa numerong: (632) 623-32-74 (Lunes - Biyernes) o' mag text sa 0916-3060871 (Lunes-Linggo). Maaari ring mag message sa aming contact form. Sa unang tawag palamang ng inyong kamag anak sa aming ICAFE Coordinator ay tutulungan na agad sila at ituturo kung ano ang mga proseso. Sabihin lamang na kayo ay mag aavail ng aming ICAFE Program.

Maraming Salamat!

Next suggested readings:

Why Internet Cafe is still a good business in the Philippines

View pictures of our recent set-up

Affordable Internet Cafe packages


I n t e r n e t   C a f e  B u s i n e s s   T e a m
All Rights Reserved 2009
Email: icafenegosyo@yahoo.com

Internet Cafe business for OFWs, Negosyo para sa mga OFWs, business for OFWs

HOME | WHY ICAFE | BUSINESS FOR OFWS | RETURN OF INVESTMENT
AN OFW LETTER
| I-CAFE PACKAGES| CONTACT US